Determination of free light chains: assay-dependent differences in interpretation

Xavier Bossuyt, Koen Poesen, Ben Sprangers, Martin Reynders, Martine Vercammen, Michel Delforge

Onderzoeksoutput: Letter

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)69-71
Aantal pagina's3
TijdschriftClinical Chemistry and Laboratory Medicine
Volume59
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum2 sep 2020
DOI's
StatusPublished - 2 sep 2020

Citeer dit