Development and validation of the work effort scale

Rein De Cooman, Sara De Gieter, Roland Pepermans, Marc Jegers, Frederik Van Acker

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

60 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In the current article, the development and validation of the Work Effort Scale (WESC), a self-report 10-item scale, is described. Data from several samples are used. The three-factor structure (persistence, direction and intensity) of the WESC is confirmed by confirmatory factor analysis and reliability is well documented. In accordance with our expectations, we found positive correlations between self-rated performance and global job satisfaction scales and work effort.
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)266-273
Aantal pagina's8
TijdschriftEuropean Journal of Psychological Assessment
Volume25
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Development and validation of the work effort scale'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit