Development of an Anthropomorphic Breast Phantom for Combined PET, B-Mode Ultrasound and Elastographic Imaging

Jun Dang, P. Lecoq, Stefaan Tavernier, P. Lasaygues, S. Mensah, D.c. Zhang, Etiennette Auffray, B. Frisch, Joao Varela, M.x. Wan

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

26 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Development of an Anthropomorphic Breast Phantom for Combined PET, B-Mode Ultrasound and Elastographic Imaging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy