Development of cirrhosis is associated with increased levels of placental growth factor: A descriptive study

Christophe Van Steenkiste, Ben Schroyen, Am Geerts, E. Vanheule, H. Van Vlierberghe, D. Laukens, K. Olievier, H. Reynaert, Albert Geerts, P. Carmeliet, M. De Vos, I. Colle

Onderzoeksoutput: Conference paper

51 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Development of cirrhosis is associated with increased levels of placental growth factor: A descriptive study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences