Diagnostic thresholds for free light chains in multiple myeloma depend on the assay used

Xavier Bossuyt, Michel Delforge, Martin Reynders, Doreen Dillaerts, Ben Sprangers, Karel Fostier, Koen Poesen, Martine Vercammen

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1815-1818
Aantal pagina's4
TijdschriftLeukemia
Volume32
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - 1 aug 2018

Citeer dit