Diagnostische trajecten voor multidisciplinaire diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen voor kinderen in Vlaanderen in POST-COVID-19 periode.

Onderzoeksoutput: Commissioned reportResearch

113 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Opdrachtgevend orgaanVlaamse Gemeenschap Agentschap Opgroeien
Aantal pagina's27
StatusPublished - 31 jul 2020

Citeer dit