Die Pantomime als (Inter)Text: Richard Beer-Hofmanns Das goldene Pferd als metatheatrale Traumwelt

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2German
Pagina's (van-tot)131-147
TijdschriftGermanistische Mitteilungen
Volume44
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2018

Citeer dit