Differences between the morphology and jumping ability of national and regional Belgian female gymnasts.

S. De Decker, M. De Sutter, Rudy Goossens, Peter Clarys

Onderzoeksoutput: Other scientific journal contribution

Originele taal-2English
TijdschriftUnknown Journal
StatusPublished - 1970

Bibliografische nota

Vlaams Tijdschrift voor Sportgeneeskunde en Sportwetenschappen, 94:28-29,2003 (abstract).

Citeer dit