Differential expression motility-related protein-1 (MRP-1/CD9) during disease progression in Multiple Myeloma.

Elke De Bruyne, Kewal Asosingh, Els Van Valckenborgh, Isabelle Vande Broek, Benjamin Van Camp, Karin Vanderkerken, Ivan Van Riet

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Book)

Originele taal-2English
Titel21th General Meeting of the Belgian Hematological Society, 27-28 januari 2006, Genval.
StatusPublished - 2006

Bibliografische nota

21th General Meeting of the Belgian Hematological Society, 27-28 januari 2006, Genval.

Citeer dit