Digitale consumptie: (Hoe goed) is de consument beschermd bij levering van digitale goederen of diensten?

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

In times where our behavior becomes more and more digitally guided, the development and exchange of digital services and goods are taking a central place. This evolution raises questions on the protection of the consumer of those services. In this contribution different questions related to consumer protection and the delivery of digital content and services is examined under Belgian law and under the EU directive digital content and services.
Vertaalde titel van de bijdrageDigital consumption: (how good) is the consumer protected in case of delivery of digital goods or services?
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)250-293
Aantal pagina's43
TijdschriftTBBR
Volume2019
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2019
EvenementZesde Antwerps Juristencongres - Antwerp, Belgium
Duur: 8 dec 2017 → …
https://www.uantwerpen.be/nl/centra/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleidingsaanbod/zesde-antwerps-juris/

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Digitale consumptie: (Hoe goed) is de consument beschermd bij levering van digitale goederen of diensten?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit