DIGITALE DECENTRALE WAARDEOVERDRACHT VOOR DE PUBLIEKE SECTOR IN NEDERLAND: Een speelveldanalyse: hoe kunnen Distributed Ledger-technologieën zoals blockchain de publieke waarden beïnvloeden?

Onderzoeksoutput: Commissioned report

336 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit rapport presenteren we in totaal 21 DLT-use cases die verband houden met elk van de Nederlandse ministeries om mogelijke toepassingen te tonen in verschillende publieke sectoren en diensten in Nederland. De geanalyseerde use cases vormen input voor het ontwikkelen van een mogelijk nieuwe besluitvormingsaanpak, waarin we de verschillende stappen belichten die de overheid kan nemen om de toepassingsmogelijkheden in de toekomst te identificeren. Onze bevindingen benadrukken dat DLT een bijdrage kan leveren aan de volgende publieke waarden:
• de democratische waarden;
• de publieke integriteit;
• samenwerking en participatie;
• de efficiëntie van de overheid.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijMinistry of the Interior and Kingdom Relations (BZK) (Netherlands
Opdrachtgevend orgaanMinistry of the Interior and Kingdom Relations (BZK) - Dutch central government
Aantal pagina's78
StatusPublished - 20 dec 2021

Keywords

  • distributed ledger technology
  • Democracy
  • Blockchain
  • government
  • Netherlands
  • Participation

Citeer dit