Gedigitaliseerde Veiligheid vanuit het surveillanceperspectief

Gudrun Vande Walle, Evelien De Pauw, Jeffrey Vincent, Sofie De Kimpe

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Vertaalde titel van de bijdrageDigitalize Security from the perspective of Surveillance
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)6-15
Aantal pagina's10
TijdschriftOrde van de Dag - Criminaliteit en Samenleving
Volume69
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2015

Citeer dit