Discovery analysis of cancer-relevant genes uniquely expressed in dedifferentiated human acinar cells and not in duct cells

Elyne Backx, Elke Wauters, Mathias Van Bulck, Jonathan Baldan, Zhidong Ling, Luc Bouwens, Patrick Jacquemin, Isabelle Houbracken, Ilse Rooman

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Journal)

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)122-123
TijdschriftPancreatology
Volume18
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 18 jun 2018
EvenementEuropean Pancreatic Club - Berlin, Germany
Duur: 13 jun 2018 → 16 jun 2018

Citeer dit