Discovery analysis of cancer-relevant genes uniquely expressed in dedifferentiated human acinar cells and not in duct cells

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Journal)

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)122-123
TijdschriftPancreatology
Volume18
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 18 jun 2018
EvenementEuropean Pancreatic Club - Berlin, Germany
Duur: 13 jun 201816 jun 2018

Citeer dit