Disease-modifying treatment in rheumatoid arthritis: treat early and do not forget to try to taper and stop

S Ajeganova, Ahm van der Helm-van Mil

Onderzoeksoutput: Comment/debate

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)e17-e17
TijdschriftAnnals of the Rheumatic Diseases
Volume76
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - jul 2017

Citeer dit