Dispersal and coastal geomorphology limit potential for mangrove range expansion under climate change

Jacqueline Raw, Tom Van der Stocken, Dustin Carroll, Linda Harris, Anusha Rajkaran, Lara Van Niekerk, Janine Adams

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

2 Citaten (Scopus)
28 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dispersal and coastal geomorphology limit potential for mangrove range expansion under climate change'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology