Displacement, Asylum and the City – Theoretical Approaches and Empirical Findings

René Kreichauf, Birgit Glorius

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)869-893
Aantal pagina's25
TijdschriftUrban Geography
Volume42
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - 2022

Citeer dit