Dispute Resolution in International Electronic Commerce

Christopher Kuner, Michael Schneider

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)5-37
Aantal pagina's32
TijdschriftJournal of International Arbitration
Volume14
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1997

Citeer dit