Dissolved organic carbon in the freshwater tidal reaches of the Schelde estuary

Koenraad Muylaert, L. Dasseville, Loreto De Brabandere, Frank Dehairs, Wim Vyverman

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

18 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dissolved organic carbon in the freshwater tidal reaches of the Schelde estuary'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences