Distributed Reactive Programming for Reactive Distributed Systems

Florian Myter, Wolfgang De Meuter, Christophe Scholliers

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

9 Citaten (Scopus)
126 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer5
Pagina's (van-tot)1-52
Aantal pagina's52
TijdschriftThe Art, Science, and Engineering of Programming
Volume3
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2019

Citeer dit