Distribution of cardiovascular risk. Factors in Belgian army men.

Patrick Mullie, Peter Clarys, M. Hulens, G. Vansant

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

12 Citaten (Scopus)

Samenvatting

/
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)135-139
Aantal pagina's4
TijdschriftArchives of Environmental & Occupational Health
Volume65
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Distribution of cardiovascular risk. Factors in Belgian army men.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit