Diurnal Patterns and Correlates of Older Adults' Sedentary Behavior

Jelle Van Cauwenberg, V. Van Holle, Ilse De Bourdeaudhuij, N. Owen, Benedicte Deforche

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

22 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Artikelnummere.01331
Aantal pagina's14
TijdschriftPLoS ONE
Volume10
DOI's
StatusPublished - 2015

Citeer dit