Dividenduitkering als alternatief voor financiële steunverlening (noot onder Bergen 16 april 2012)

Onderzoeksoutput: Annotation

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)895-914
Aantal pagina's19
TijdschriftRevue de Droit Commercial Belge = Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht
Volume2013
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 2013

Citeer dit