Do bilinguals generalize estar more than monolinguals and what is the role of conceptual transfer?

Evangelia Adamou, Stefano De Pascale, Yekaterina García-Márkina, Cristian Padure

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Vertaalde titel van de bijdrageDo bilinguals generalize estar more than monolinguals and what is the role of conceptual transfer?
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1549-1580
Aantal pagina's32
TijdschriftInternational Journal of Bilingualism
Volume 23
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 2019

Citeer dit