Does manual mobilization influence motion coupling patterns in the atlanto-axial joint?

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Does manual mobilization influence motion coupling patterns in the atlanto-axial joint?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences