Does pictorial elucidation foster recollection of idioms?

Frank Boers, Ana Piquer Piriz, Hélène Stengers, June Eyckmans

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

61 Citaten (Scopus)

Samenvatting

---
Originele taal-2Italian
Pagina's (van-tot)367-382
Aantal pagina's16
TijdschriftLanguage Teaching Research
Volume13
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2009

Citeer dit