Does Supramolecular Gelation Require an External Trigger?

Ruben Van Lommel, Julie Van Hooste, Johannes Vandaele, Gert Steurs, Tom Van der Donck, Frank De Proft, Susana Rocha, Dimitrios Sakellariou, Mercedes Alonso, Wim M. De Borggraeve

Onderzoeksoutput: Other contribution

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Does Supramolecular Gelation Require an External Trigger?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences