Dom Martin & Wolfers Frères, Kelkensemble van Mgr. Jean Jadot, 1931, Koning Boudewijnstichting, in langdurig bruikleen aan M Leuven (blog)

Onderzoeksoutput: BlogVulgarizing

Vertaalde titel van de bijdrageDom Martin & Wolfers Frères, Mgr. Jean Jadot's Chalice Set, 1931, King Baudouin Foundation, long term loan to M Leuven
Originele taal-2Dutch
Specialist publicatieMuseum Dicht, Collectie Open
UitgeverVlaamse Kunstcollectie
StatusPublished - 14 aug 2020

Citeer dit