Domestic violence and pregnancy : the challenge of framing a European-wide research question

Caroline Andries, Nicola Buckley, Ils De Bal, Katrien Roelens, Ingunn Studsrod, Marleen Temmerman, An-Sofie Van Parys, Halliki Voolma, Elisabeth Willumsen

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

Domestic violence and pregnancy : the challenge of framing a European-wide research question
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)11-12
Aantal pagina's2
TijdschriftLiving Knowledge
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 2011

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Domestic violence and pregnancy : the challenge of framing a European-wide research question'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit