Doorverwijzing van kinderen met een migratieachtergrond naar de geestelijke gezondheidszorg: ervaringen van ouders en verwijzer.

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)210-226
Aantal pagina's17
TijdschriftTijdschrift Klinische Psychologie
Volume49
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2019

Citeer dit