Doppler myocardial imaging in the diagnosis of early systolic left ventricular dysfunction in diabetic rats

Caroline Weytjens, Philippe Franken, J. D'hooge, Steven Droogmans, Bernard Cosyns, Tony Lahoutte, Guy Van Camp

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

5 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Correction
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)712-712
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Echocardiography
Volume9
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - sep 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Doppler myocardial imaging in the diagnosis of early systolic left ventricular dysfunction in diabetic rats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit