Dosing adjuvant vitamin C in critically ill patients undergoing continuous renal replacement therapy: We are not there yet!

Patrick M Honore, David De Bels, Luc Kugener, Sebastien Redant, Rachid Attou, Andrea Gallerani, Herbert D Spapen

Onderzoeksoutput: Letter

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Artikelnummer5
Pagina's (van-tot)5-5
Aantal pagina's1
TijdschriftCritical Care
Volume23
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 9 jan 2019

Citeer dit