Double PASS, Spin-off Vrije Universiteit Brussel

Jo Van Hoecke (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: Patent

Samenvatting

Double PASS is gespecialiseerd in kwaliteits- en prestatiemanagement binnen de sportsector. Bijzondere aandacht gaat uit naar de traditionele sportclub en de jeugdopleiding binnen deze clubs als specifieke niche.

Centraal in onze benadering staat een integraal en sportspecifiek kwaliteitssysteem waarmee we een structurele en duurzame verbetering van elke sportorganisatie nastreven. Naast het meten en monitoren van kwaliteits- en prestatie-indicatoren, wordt tevens aandacht besteed aan het informeren, adviseren en coachen van de betrokken medewerkers. Een aangepaste ondersteuning van deze mensen, vaak vrijwilligers, maakt deel uit van onze globale kwaliteitsbenadering.

- Double PASS evalueert en adviseert: uitgangspunt is steeds een specifieke kwaliteitsevaluatie van de sportorganisatie in kwestie, waarbij zowel aandacht geschonken wordt aan sporttechnische als managementgerelateerde aspecten. Op basis van deze analyse worden specifieke adviezen geformuleerd op maat van de organisatie en haar medewerkers. We zijn er steevast van overtuigd dat enkel op deze manier de kwaliteit van de sport structureel kan verbeterd worden.

- Double PASS erkent en certificeert: door onze werkwijze, die gekenmerkt wordt door een gestructureerde en gestandaardiseerde evaluatie door ervaren auditoren, staan wij garant voor een objectief kwaliteitsoordeel. De kwantitatieve scores die resulteren uit het kwaliteitssysteem vormen de basis van een volledig uitgewerkt en betrouwbaar certificeringsysteem. Zo kunnen de kwaliteitssterren van 'Foot PASS' beschouwd worden als een internationaal erkend kwaliteitslabel voor jeugdopleidingen in voetbalclubs.

- Double PASS informeert en ondersteunt: via haar kwaliteitsprojecten probeert Double PASS een professionele ondersteuning te bieden aan het veld. Hierbij wordt steeds gewerkt volgens het principe van 'meten om te weten en gericht te kunnen verbeteren'. Workshops en cursussen maken, samen met het evaluatie- en managementsysteem, deel uit van het totaalpakket om de intrinsieke kwaliteit van de sportorganisaties en hun medewerkers te verhogen.

Via kwaliteitsmanagement wordt ook gestreefd naar een meer professionele ingesteldheid en werkwijze, wat de continuïteit en de transparantie van beleidsvoering in de betreffende sportorganisaties ten goede komt. Dit is belangrijk, zeker in de sport waar het verloop van medewerkers zeer groot is!
Originele taal-2English
StatusPublished - 1 okt 2004

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Double PASS, Spin-off Vrije Universiteit Brussel'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit