Durability models for GRC: uncertainties on strength predictions

Petra Van Itterbeeck, Phil Purnell, Heidi Cuypers, Tine Tysmans, Jeanette Orlowsky, Jan Wastiels

Onderzoeksoutput: Article

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Durability models for GRC: uncertainties on strength predictions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science