Durable remission of inoperable liver metastasis from rectal cancer after hepatic arterial infusion of oxaliplatin and 5-fluorouracil in combination with intravenous cetuximab

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

x
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)256-259
Aantal pagina's4
TijdschriftCurr Oncol
Volume18
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 1 okt 2011

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Durable remission of inoperable liver metastasis from rectal cancer after hepatic arterial infusion of oxaliplatin and 5-fluorouracil in combination with intravenous cetuximab'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit