Dynamic Infrared Image Sequence Analysis for Anti-Personnel Mine Detection

Onderzoeksoutput: Conference paper

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dynamic Infrared Image Sequence Analysis for Anti-Personnel Mine Detection'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science