Eén woord kan het verschil maken

Onderzoeksoutput: Meeting abstract (Journal)

Samenvatting

Het ligt voor de hand date en dierenarts een klant kan beïnvloeden bij het kiezen van een bepaalde therapie. Er is echter meer: dierenartsen kunnen er zelf van overtuigd zijn objectief te handelen, terwijl het tegenovergestelde hoogstwaarschijnlijk het geval is. Wanneer de respectioevelijke prognosen van diverse therapieën aan humane patiënten worden gegeven in positieve of negatieve bewoordingen ('framing') dan heeft dit al een beslissende invloed op hun uiteindelijke keuze van behandeling. Het maakt dus echt veel uit of een prognose wordt gegeven in termen van levensverwachting of sterftecijfers. We vermoeden dat deze vorm van irrationaliteit evenzeer voorkomt in de relatie tussen klant en dierenarts.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)41-41
Aantal pagina's1
TijdschriftAbstracts European Veterinary Conference Voorjaarsdagen 2008
StatusPublished - 2008

Citeer dit