Early Collapse of a Magnesium Bioresorbable Scaffold

Hector Cubero-Gallego, Bert Vandeloo, Josep Gomez-Lara, Rafael Romaguera, Gerard Roura, Joan A Gomez-Hospital, Angel Cequier

Onderzoeksoutput: Article

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)e171-e172
TijdschriftJACC: Cardiovascular Interventions
Volume10
Nummer van het tijdschrift18
DOI's
StatusPublished - 25 sep 2017

Citeer dit