Easy Integrability and Data Processing of a Soft Tactile Array Sensor Through Reconfiguration

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

52 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Easy Integrability and Data Processing of a Soft Tactile Array Sensor Through Reconfiguration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy