Ectopic expression of neurogenin 3 in neonatal pig pancreatic precursor cells induces (trans)differentiation to functional alpha cells

G Harb, Yves Heremans, Henry Heimberg, G. Korbutt

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

4 Citaten (Scopus)
46 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ectopic expression of neurogenin 3 in neonatal pig pancreatic precursor cells induces (trans)differentiation to functional alpha cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences