Editorial: Surveillance: Ambiguities and Asymmetries

Rosamunde Elise Van Brakel, Liliana Arroyo Moliner, Gemma Galdon Clavell

Onderzoeksoutput: Editorial

1 Citaat (Scopus)
186 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)324-326
Aantal pagina's3
TijdschriftSurveillance & Society
Volume13
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusPublished - 2015

Citeer dit