Een analyse van de relatie tussen KI en woningprijzen in de Vlaamse centrumsteden

Bram Mahieu, Bruno Heyndels, J. Burssens, Stijn Goeminne, Carine Smolders

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)167-221
Aantal pagina's55
TijdschriftDocumentatieblad - Ministerie van Financiën
Volume70
StatusPublished - 2012

Citeer dit