Een blik op de rijke bouwgeschiedenis van een Brussels bouwbedrijf. Het bedrijfsarchief van Les entreprises générales Henri Ruttiens et fils (1878-2000)

Jelena Dobbels, Caroline Six

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

22 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)176-185
Aantal pagina's10
TijdschriftErfgoed Brussel
Volume2020
Nummer van het tijdschrift33
StatusPublished - jun 2020

Citeer dit