Een eufonisch gebruik van het betrekkelijk voornaamwoord bij Herodotus

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)310-311
Aantal pagina's2
TijdschriftHandelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis
Volume30
Nummer van het tijdschrift1976
StatusPublished - 1976

Bibliografische nota

Handelingen der Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letter-kunde en Geschiedenis XXX (1976), pp. 310-311.

Citeer dit