Een onderzoek naar de verbanden tussen de Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2- Restructured Form en de DSM-5 Persoonlijkheidsvragenlijst.

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)51-57
TijdschriftTijdschrift Klinische Psychologie
Volume47
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - dec 2017

Citeer dit