'Een vlak, een kleur, een geverniste merel': Een cognitivistische lezing van Hugo Claus' Over het werk van Corneille gevolgd door een gedicht (1951)

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)203-217
TijdschriftCahier voor Literatuurwetenschappen
Nummer van het tijdschrift14
StatusPublished - 2023

Keywords

  • Hugo Claus, Corneille, kunstkritiek, cognitieve literatuurwetenschap, blending, iconiciteit

Citeer dit