Een vreemdeling genaamd Brébart: over de eerste burgerlijke begrafenis in Turnhout (1883)

Onderzoeksoutput: Article

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)105-139
Aantal pagina's34
TijdschriftTaxandria - Jaarboek van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen
Volume2019
Nummer van het tijdschriftXCI
StatusPublished - 2020

Citeer dit