Een werkwijze voor het vervaardigen van composiet materialen met een hoog temperatuursbestendig polyimide polymeer als matrix door middel van een harsinjectiemethode

Hendrik Brouwer (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: Patent

Originele taal-2English
StatusPublished - 1970

Citeer dit