Een zijden draadje. Kinderen, jongeren en beslissingen rond het levenseinde.

Gustaaf Cornelis (Redacteur)

Onderzoeksoutput: BookResearch

Samenvatting

Slechts drie landen (België, Nederland en Zwitserland) hebben een euthanasiewet. Voor de Belgische euthanasiewet is de patiënt een meerderjarige of een ontvoogde minderjarige die handelingsbekwaam en bewust is op het ogenblik van zijn of haar verzoek. Voor levensbeëindiging bij pasgeborenen, kinderen en jongeren is er geen wettelijke regulering.

Twaalf experts gingen in discussie met elkaar en met een zeer divers publiek van artsen, juristen, filosofen, studenten en ouders. Ze stelden samen vast dat een kind vandaag eigenlijk zowat alles mag ... behalve beslissen over het eigen leven. Ze debatteerden over de wenselijkheid van een aanpassing van de euthanasiewet, dachten na over de morele aansprakelijkheid, de rol van ouders, artsen, verpleegkundigen, vrienden, familie en kennissen bij de besluitvorming omtrent het levenseinde van een jonge patiënt. Ze behandelden samen nog zo vele andere aspecten van het delicate thema van kinderen, hun lijden en het levenseinde.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijASP Academic and Scientific Publishers
Aantal pagina's192
ISBN van geprinte versie978-90-5487-785-1
StatusPublished - 2010

Keywords

  • euthanasie
  • minderjarigen
  • ethiek
  • wetgeving

Citeer dit