Eergerelateerd geweld: een culturele praktijk?

Onderzoeksoutput: Other scientific journal contribution

Samenvatting

Het fenomeen eergerelateerd geweld (EG) kan de laatste jaren op toenemende belangstelling rekenen. Volgens de Verenigde Naties zouden jaarlijks minstens 5000 eremoorden gepleegd worden, verspreid over diverse landen. In verschillende Europese landen kwam EG in het middelpunt van de belangstelling te staan na enkele sterk gemediatiseerde eremoorden op meisjes in migrantengemeenschappen , wat de aanleiding vormde tot publieke debatten en tot het ontwikkelen van een specifiek beleid rond EG. (Begikhani, Gill, & Hague, 2010; Korteweg & Yurdakul, 2010)

In België is EG vooralsnog een relatief onbekend en weinig onderzocht fenomeen, dat onder de aandacht kwam met de moorden op Sadia Sheikh in 2007 en Amritpal Kaur in 2011. Deze cases werpen belangrijke vragen op betreffende de aard en het voorkomen van EG in België. In dit artikel gaan we dieper in op wat EG inhoudt en hoe het kan worden verklaard.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)15-19
Aantal pagina's5
TijdschriftUitgelezen
Volume4
Nummer van het tijdschriftjrg 17
StatusPublished - 2011

Bibliografische nota

RoSa - Rol en Samenleving vzw

Keywords

  • eergerelateerd geweld
  • gender
  • migratie
  • integratie

Citeer dit