Effect of A23187 ionophore treatment on human blastocyst development-a sibling oocyte study

Ileana Mateizel, Samuel Santos-Ribeiro, Ingrid Segers, Koen Wouters, Shari Mackens, Greta Verheyen

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Artikelnummer1235
Pagina's (van-tot)1235-1235
TijdschriftJournal of Assisted Reproduction and Genetics
Volume39
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun 2022

Citeer dit